ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ติดต่อกับเรา

dot
dot
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletกระทรวงพาณิชย์
bulletกรมสรรพากร
bulletกรมศุลกากร
bulletธนาคารแห่งประเทศไทย
bulletกระทรวงการคลัง
bulletสภาวิชาชีพบัญชี
bulletตลาดหลักทรัพย์
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletกรมสรรพสามิต
dot
ข่าวสารรายวัน(หนังสือพิมพ์)
dot
bulletหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
bulletหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์
bulletหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ
bulletหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ
bulletหนังสือพิมพ์ ฐานเศรฐกิจ
bulletหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
bulletสำนักข่าวไทย
dot
ความสุนทรทางบันเทิง
dot
bulletฟังวิทยุ online
bulletดูทีวี online
bulletเช็ครอบหนัง
dot
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักบัญชี
dot
bulletแจ้งเพิ่ม/เลิกการทำบัญชี
bulletตรวจค้นข้อมูลของผู้ทำบัญชี
bulletอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
bulletแบบฟอร์มทางบัญชี
bulletตรวจเช็คผู้ประกอบการ VAT
bulletขอเลขผู้เสียภาษี online
bulletตรวจค้นข้อมูลธุรกิจ online
bulletจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม online
bulletจองชื่อนิติบุคคล
dot
จิปาถะ
dot
bulletค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
bulletรหัสไปรษณีทั่วไทย
bulletคำนวณระยะทางก่อนเที่ยว
bulletตารางเวลาเดินรถไฟ
bulletพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
bulletติดตามการนำส่งไปรษณีย์
bulletดูดวงชะตา พยากรณ์
dot
เช็คอีเมล
dot
bulletHotmail
bulletแปลภาษา
dot
ห้องสมุดนักบัญชี
dot
bulletมาตรฐานการสอบบัญชี
bulletมาตรฐานการบัญชี IFRS
bulletประมวลรัษฏากร - online
bulletกฏหมายออกใหม่
bulletหลักสูตรอบรมของสมาคม
bulletพิมพ์แบบ สบช 3
หลักการและนโยบาย

หลักการและนโยบายของสำนักงาน

บริษัทฯ มีหลักการและนโยบายที่แน่วแน่ในการให้บริการทางด้านบัญชี เราจึงได้กำหนดหลักการและนโยบาย ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเสมอมาดังนี้

          1.    ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

          2.    มุ่งเน้นให้ลูกค้ามีระบบบัญชีที่ดี ถูกต้อง และทำงานได้อย่างมีระบบมากที่สุด

          3.    ให้ลูกค้ามีภาระทางด้านภาษีอากรน้อยที่สุด ด้วยการวางแผนภาษีระยะยาว มิใช่หลีกเลี่ยงภาษี

          4.    ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี และ พระราชบัญญัติการบัญชี อย่างเคร่งครัด เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพควรกระทำ

          5.    รักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้าขั้นสูงสุด 

 

จากหลักการและนโยบายดังกล่าว ทำให้สำนักงานให้บริการท่านได้มีประสิทธิภาพ

 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำบัญชีดังนี้

 

 
 

            - เพื่อจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
            -   เพื่อนำส่งภาษี ให้ถูกต้องและทันเวลา
            -  เพื่อบันทึกบัญชีให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การบัญชีและถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

 
     
   
 

               

 
     
 

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

 

 
 

            1. เพื่อให้ได้งบการเงินที่น่าเชื่อถือ
            2. เพื่อประหยัดภาษีและภาระภาษีต่าง ๆ
            3. เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ

 
     
 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากการเลือกใช้สำนักงานที่ไม่ได้มาตรฐาน

 

 

 

            1. งบการเงินขาดความเชื่อถือ
            2. จากปัญหาการนำส่งภาษีที่ผิดพลาด อาจก่อให้เกิดภาระแก่กิจการนอกจากตัวภาษี เช่น เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
            3. จากหลักฐานเอกสารประกอบการลงบัญชีและการบัญชีที่ผิดพลาด อาจส่งผลให้ถูกกรมสรรพากรประเมินได้

 
     
 

 

 
 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท สำนักงาน เค ที วาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 128,130 ซอยรามคำแหง 60/4 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. โทร 02-7356400-1 โทรสาร 02-735-4100 Email : Komtorn@hotmail.com